Průzkum HPCG 2023: podnikatelé se obávají o budoucnost Česka, palčivých problémů je stále více

Poradenská skupina HPCG ve spolupráci s NEWTON University realizovala na přelomu října a listopadu 2023 průzkum mezi českými podnikateli. Zúčastnilo se ho 440 majitelů a čelných představitelů tuzemských firem (OSVČ, mikro firmy, malé a střední podniky i velké podniky s více než 250 zaměstnanci) z průmyslu a výroby i ze segmentu obchodu a služeb.
Průzkum HPCG 2023: podnikatelé se obávají o budoucnost Česka, palčivých problémů je stále více

Cílem průzkumu bylo zjistit sentiment české podnikatelské veřejnosti. Respondenti odpovídali na více jak 30 otázek rozdělených do šesti oblastí: Ekonomika, Pracovní trh, Životní prostředí, Společnost, Budoucnost a Vlivové skupiny. Otázky byly položeny formou dvou antagonistických výroků, kdy respondenti volili na škále od 1 do 7, čím blíže je číslo k výroku, tím více s ním respondenti souhlasí.

„Z průzkumu vyplývá, že čeští podnikatelé jsou většinově optimisté a příznivci tradičních hodnot, ať již jde o ekonomická nebo společenská témata. Jsou přesvědčeni, že je k úspěchu potřeba píle a osobní zodpovědnost, ale také například že rodina má mít tradiční formát,“ říká zakládají partner HPCG Petr Hlavatý.

I přesto v podnikatelích sílí obavy o budoucnost Česka, vyplynulo z průzkumu. Mezi nejpalčivější problémy, které snižují konkurenceschopnost českých firem a ekonomiky, řadí kritický nedostatek kvalifikovaných pracovníků a ceny energií, stejně jako zvyšující se požadavky v souvislosti se ‚zelenou budoucností‘ nebo narůstající státní dluh a výkon státního aparátu obecně. Podnikatelé se jasně shodují, že stát by měl redukovat zadlužování, a to především škrty ve výdajích státního rozpočtu.

„Podnikatelé nejsou příliš spokojeni s tím, jakým směrem se Česko v posledních letech ubírá. Není tedy velkým překvapením, že aktuální vládní koalice je v průzkumu hodnocena jen mírně pozitivně,“ komentuje výsledky Petr Hlavatý a dodává: „Ovšem předchozí vládní strany, které tvoří současnou opozici, si od majitelů a čelných představitelů firem odnáší ještě výrazně horší vysvědčení.“ Ze státní správy je nejlépe hodnocena místní samospráva, což je podle Hlavatého dlouhodobý trend.

Souhrnné výsledky průzkumu sentimentu české podnikatelské veřejnosti, říjen-listopad 2023:

Ekonomika

Podle českých podnikatelů nemá podnikání v Česku od státu potřebnou podporu a je zatížené zbytečnou administrativou a regulací. Digitalizaci státní správy vnímá sedm z deseti respondentů (70,4 %) jako pomalou a neefektivní. Rostoucí zadlužení státu podnikatelé vidí jako vážný problém. Stát by měl snížit zadlužování především redukováním výdajů státního rozpočtu. Progresivní zdanění by ponechali ve stávající podobě, protože i stejná daňová sazba pro všechny je fér a zajišťuje, že lidé s vyššími příjmy platí vyšší daně.

Pracovní trh

Pro české firmy dlouhodobě představuje problém nedostatek pracovníků na trhu práce a uvítali by usnadnění příjmu zahraničních pracovníků (říká 70,4 % respondentů). Většina podnikatelů ovšem zastává názor, že by Česko mělo přijímat pouze kvalifikované pracovníky z kulturně spřízněných zemí. Dále je podle nich nutné uvolnit zákoník práce, aby poskytoval větší flexibilitu a vyrovnanost pro obě strany, tedy jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. V poslední době hojně diskutované zaměstnávání LGBT osob však nevnímají jako nějak zvlášť administrativně náročné a nevidí důvod ke změnám legislativy.

Životní prostředí

Zástupci českých firem se shodují, že Green Deal negativně ovlivní konkurenceschopnost evropských, resp. českých firem. Stejně tak jsou skeptičtí k zavedení plošné elektromobility či ESG reportingu (69,1 % respondentů v zavedení ESG reportingu nespatřuje žádný přínos, ale pouze administrativní zátěž). Rovněž se shodují, že české firmy zásadně negativně ovlivňují rostoucí ceny energií a jako nedostatečnou vidí podporu ze strany státu na obnovitelné zdroje.

Společnost

Sedm z deseti (72,7 %) dotázaných podnikatelů je přesvědčeno, že cesta k úspěchu vede pracovitostí a osobní zodpovědností. Tradičně se rovněž staví k adopci dětí stejnopohlavními páry, většina si myslí, že děti by měly prioritně být adoptovány heterosexuálními páry. Skoro čtyři pětiny (77,2 %) se domnívají, že jakékoli kroky vedoucí ke změně pohlaví by měly být umožněny až po dosažení plnoletosti. V otázce týkající se dezinformací se pouze mírně nadpoloviční většina podnikatelů domnívá, že by stát měl zasahovat proti jejich šíření aktivněji.

Budoucnost

Tři pětiny (61,4 %) dotázaných podnikatelů má obavu o konkurenceschopnost ČR na světových trzích. Myslí si, že Českou není v současnosti připraveno uspět v měnící se evropské a globální ekonomice. Podnikatelé nejsou příliš spokojeni s tím, jaký směrem se ČR v posledních letech ubírá, i přesto tři čtvrtiny z nich hledí do budoucnosti s optimismem.

Vlivové skupiny

V rámci průzkumu HPCG jsme rovněž podnikatelů ptali, jak vnímají jednotlivé skupiny ovlivňující společenské dění v ČR. Aktuální vládní kolaci hodnotí spíše pozitivně necelá polovina respondentů, což není pro vládu moc dobré vysvědčení, nicméně aktuální opozici hodnotí naprostá většina (73,8 %) podnikatelů negativně. Státní správu a státní zaměstnance hodnotí negativně polovina dotázaných. Naopak místní samospráva je vnímána spíše pozitivně, stejně jako Evropská unie. Mezi nejlépe hodnocené skupiny ze všech patří firmy vlastněné českým kapitálem a neziskové charitativní organizace, jen o něco hůř jsou na tom ostatní nevládní neziskové organizace a firmy se zahraničními vlastníky.


HPCG je 1. českou poradenskou skupinou, která již od roku 2008 poskytuje ucelené strategické poradenství v řízení podniku a návazné marketingové služby zaměřené na budování značky ve smyslu goodwillu značky. V rámci svých CSR aktivit od roku 2013 vyhlašuje tzv. firmové oscary – ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Pod značkou ocenění Český Goodwill tak dnes sdružuje téměř 700 podnikatelů a společností.

NEWTON University je soukromá vysoká škola aplikovaného byznysu, která se od roku 2003 zaměřuje na moderní výuku managementu, psychologie, marketingu a podnikání. Působí v Praze, Brně a Bratislavě. Poskytuje víceúrovňové vzdělání, kdy kromě studia akreditovaných vysokoškolských programů nabízí svým studentům i široké veřejnosti možnost osobnostního a profesního rozvoje prostřednictvím manažerských výcviků, kurzů, rozšiřujících programů a individuální výuky u významných osobností, které na vysoké škole vyučují.

Další články

Načítáme další články…

Newsletter

Generální partner

Hlavní partner

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Vlastní

Vlastní nastavení cookies