top of page

KPCG | elitní klub pro zvané a partnery

KPCG od roku 2015 naplňuje jednu z klíčových misí projektu Český Goodwill: ocenění pro firmy, kterých si lidé váží . Tou je otevření klubu pro zvané, jimiž jsou předně všichni vážení podnikatelé a společnosti, kterým se dostalo nominace na ocenění Český Goodwill, partneři a další firmy, které sdílejí hodnoty projektu Český Goodwill. Posláním klubu je především sdílení know-how a networking, zároveň slouží jako prestižní platforma pro pravidelná formální i neformální setkání a přirozeně také jako podpora vzájemné aktivní obchodní interakce mezi členy klub a třetími stranami. Členství v elitním klubu KPCG skýtá množství atraktivních výhod.

Vítejte ve světě příležitostí pro další rozvoj Vašeho podnikání.
Vítejte v elitním KLUBU PARTNER ČESKÝ GOODWILL.

Proč

KPCG?

  • platforma pro sdílení know-how, výměnu zkušeností, získávání obchodních kontaktů a networking

  • přístup k prémiovému business obsahu: průzkumy, analýzy, komentáře a další aktuální informace pro růst Vašeho podnikání

  • pravidelný odběr čtvrtletníku Magazín KPCG přímo do schránky

  • možnost prezentace v médiích Český Goodwill (web, magazín, aj.) a přímé komunikace s ostatními členy klubu

  • možnost přímé nabídky produktů a služeb členům KPCG a doporučování členů dalším subjektům

  • pozvání na akce klubu partner český goodwill a partnerské akce (hospodářské komory, oborová sdružení, atp.)

  • volný vstup na vybrané eventy pořádané KPCG (semináře, konference, setkání za účelem navázání obchodních vztahů a další)

  • slevy na služby u vybraných partnerů (obchod a finance, média, life style atd.)

  • společné projekty a synergická síla pro další rozvoj Vaší firmy

Thanks! Message sent.

Vítejte v

KPCG

registrovat

Členství v klubu

KLUB PARTNER ČESKÝ GOODWILL

je uzavřená platforma klubového typu pro registrované představitele společností, které byly nominovány na ocenění Český Goodwill, partnery Českého Goodwillu a zvané členy z řad českých podnikatelů a majitelů českých firem. Pokud máte zájem o členství, prosím kontaktujte nás, abychom mohli zvážit vaše přijetí do KPCG.

Podmínkou pro vstup je mimo jiné přistoupení
k Etickému kodexu Český Goodwill a uhrazení 
ročního členského poplatku.

registrace
bottom of page